Gazeta Agronews Nr.13

M isją nowopowstałego Instytutu było uaktywnienie jego członków w obszarze rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych oraz wprowadzaniu ich wyników do praktyki gospodarczej. Organizacyjnie WIRZ przyjął formę konsorcjum sterowanego przez koordynatora, którego funkcje pełni jeden z członków założycieli. Cele Instytutu określono jak niżej: 1. Konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych i wdrożeniowych w zakresie merytorycznym Instytutu. 2. Wzajemna informacja i wymiana wyników badań. 3. Wymiana usług badawczych. 4. Promocja i koordynacja projektów badawczych. 5. Podejmowanie przedsięwzięć ułatwiających członkom Instytutu przystępowanie do międzynarodowego programu badawczego oraz korzystanie z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenia. Członkowie Członkami – założycielami Instytutu były wymienione niżej jednostki badawcze: n Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie n Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach n Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Instytut powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach n Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach n Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie WIRTUALNY INSTYTUT ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO WIRTUALNY INSTYTUT ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO (WIRZ) POWSTAŁ W ROKU 2003 JAKO DOBROWOLNE POROZUMIENIE JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, UCZELNI ORAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO. 40 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=