Gazeta Agronews Nr.13

ROZMOWA Z KOORDYNATOREM PROJEKTU „ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE” – DARIUSZEM RUTKOWSKIM ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE JEST ALTERNATYWNĄ KONCEPCJĄ DLA MODELU INTENSYWNEGO ROLNICTWA, ZAKŁADAJĄCĄ REALIZOWANIE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM DOBRA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI NT. ODPOWIEDZIALNEGO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH W PROCESIE PRODUKCJI WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO JEST OGROMNĄ SZANSĄ UNIKNIĘCIA ZAGRAŻAJĄCEJ NAM KLĘSKI ŻYWNOŚCIOWEJ. 1. Jaka była inicjatywa powstania projektu „Rolnictwo zrównoważone”? Projekt „Rolnictwo zrównoważone” to niekomercyjna inicjatywa grupy odpowiedzialnych firm szeroko rozumianego żywnościowego łańcucha wartości. Łańcucha, który dla potrzeb naszego projektu nazwaliśmy łańcuchem odpowiedzialności. Bezpośrednim inicjatorem projektu było stowarzyszenie Sustainable Agriculture Initiative Platform zrzeszające czołowe firmy przetwórstwa rolno- spożywczego. Obecnie w projekcie uczestniczą firmy : Grupa Żywiec SA, Farm Frites Poland, Bayer CS, ProCam Polska. 2. Jaki jest cel projektu oraz jakimi metodami będzie realizowany? Celem projektu jest propagowanie zasad rolnictwa zrównoważonego poprzez wspieranie rozwoju tej formy gospodarowania wśród rolników. Cel projektu będziemy realizować wykorzystując następujące narzędzia: n listę kontrolną rolnictwa zrównoważonego stanowiącą zbiór wskaźników jakościowych do określenia stopnia zaawansowania gospodarstwa rolnego na drodze do realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego, 23 PRODUKCJA ROŚLINNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=